🎮 แวะมาเล่นBattlefield4 – สหาย สะนายเปอร์ ขอเบอร์ ธอร์